NRO 1.5.5 PreV6.3 Android - Thêm Di Chuyển Nhanh, Fix Các Lỗi Của Bản Cũ...

Menu Pro: Chat 'mkhoa' để Ẩn hoặc Hiện Menu Chạm Pro NRO 1.5.5 PreV6.3 Android - Thêm Di Chuyển Nhanh, Fix Các Lỗi Của Bản Cũ... tai ngoc rong, tai ngoc rong 155, nro 155 - 4 Nút Tròn Trái: Ứng với 4 nút khinh công, độn thổ, dịch trái, dịch phải - Nút '': Tăng tốc độ chạy - Nút Tròn Phải: Goto đến đối tượng đang chọn (quái, npc, vật phẩm, nhân vật khác) • Lưu ý: - Nếu chọn Cấu Hình Thấp mà khi chơi bị lag thì đổi khu là hết. - Nếu máy nào báo không cài được thì gỡ bản cũ ra. ...
- Xem chi tiết.


Tag: NRO 1.5.5 PreV6.3 Android - Thêm Di Chuyển Nhanh, Fix Các Lỗi Của Bản Cũ...
Tag: NRO 1.5.5 PreV6.3 Android - Thêm Di Chuyển Nhanh, Fix Các Lỗi Của Bản Cũ...
Rating: 9 out of 10with 73153 ratings
RATING:
2 ( 75538 ratings )
go top