Trang bị Tiền Mùa Giải 2017- trang bị thích khách

Trang bị Tiền Mùa Giải 2017- trang bị thích khách

By GameHayMoiNgay

Score: 4
4
From 5,996 Ratings

Trang bị Tiền Mùa Giải 2017- trang bị thích khách

4 món trang bị đặc trưng của Thích Khách đã được làm lại trong bản 6.22

Trang Bị Thích Khách

Duskblade_of_Draktharr_item Dạ Kiếm Draktharr

 • Chỉ Số:
  • Sức Mạnh Công Kích giảm từ 75 xuống 65
  • Bỏ 5% Tốc Độ Di Chuyển
 • [MỚI] Nội Tại DUY NHẤT: +15 Sát Lực
 • [MỚI] Nội Tại DUY NHẤT: +20 Tốc Độ Di Chuyển ngoài Giao Tranh
 • [MỚI] Nội Tại DUY NHẤT –  Thợ Săn Đêm: Sau khi không bị nhìn thấy ít nhất 1 giây, đòn đánh kế sẽ gây thêm 50 + (200% Sát Lực) sát thương chuẩn (hiệu ứng này sẽ tồn tại thêm 4 giây sau khi bị phát hiện bởi một tướng địch).
 • [LOẠI BỎ] Nội Tại DUY NHẤT – Sập Tối.
 • [MỚI] Nội Tại DUY NHẤT – Tắt Đèn: Khi phát hiện mắt của kẻ địch, tạo ra một khu vực trong 8 giây, đồng thời vô hiệu toàn bộ mắt của kẻ địch xung quanh (thời gian hồi 90 giây).

anh dep 24h

Chùy Gai Malmortius

 • Tổng Giá: 3250 G
  • Công Thức: [Kiếm Răng Cưa + Búa Chiến Caulfield + 850 G]
   • [Thay Đổi Công Thức] Búa Chiến Caulfield thay cho Dao Hung Tàn.
 • Chỉ Số:
  • Sức Mạnh Công Kích giảm từ 55 xuống 50
  • Kháng Phép tăng từ 40 lên 45
  • [MỚI] + 10% Giảm Thời Gian Hồi Chiêu
  • [LOẠI BỎ] + 10 Xuyên Giáp
 • Nội Tại DUY NHẤT:
  • [MỚI] Bảo Hiểm Ma Pháp giờ sẽ tăng +20 Sức Mạnh Công Kích

anh dep 24h

Dao Hung Tàn

 • Sức Mạnh Công Kích tăng từ 20 lên 25
 • [MỚI] Nội Tại DUY NHẤT: + 15 Sát Lực
 • [LOẠI BỎ] + 10 Xuyên Giáp
 • [MỚI] Nội Tại DUY NHẤT: +20 Tốc Độ Di Chuyển ngoài Giao Tranh
 • [LOẠI BỎ] Nội Tại DUY NHẤT: Sau khi hạ gục đơn vị, đòn đánh tiếp theo hoặc kĩ năng đơn mục tiêu gây thêm 15 sát thương.

anh dep 24h

(hình ảnh trên PBE – đúng là 15 không phải 10 Sát Lực)

Youmuu's_Ghostblade_item Kiếm Ma Youmuu

 • Tổng Giá giảm từ 3200 xuống còn 2900 G
  • Công Thức: [Búa Chiến Caulfield + Dao Hung Tàn + 700 G]
   • [Thay Đổi Công Thức] Giá hợp thành giảm từ 1000 xuống 700 G
 • [MỚI] Nội Tại DUY NHẤT: +20 Sát Lực
  • (Trước đây là 20 xuyên giáp)
 • [MỚI] Nội Tại DUY NHẤT: +20 Tốc Độ Di Chuyển ngoài Giao Tranh
 • Kích Hoạt DUY NHẤT:
  • [LOẠI BỎ] Không còn tăng 40% Tốc Độ Đánh

anh dep 24h

keyboard_arrow_up